Codul etic al IFSA Romania

Codul etic al IFSA Romania

1.1 De ce avem un cod de practica?

1.1.1 Asociatia Internationala Feng Shui (IFSA) are ca unul dintre obiectivele sale principale sa stabileasca, sa mentina si sa sustina un sistem credibil si eficient de autoreglementare care sa îndeplineasca asteptarile rezonabile ale consumatorilor si ale întreprinderilor cu privire la comportamentul Industriei Feng Shui si al membrilor sai. 

1.1.2 IFSA a stabilit standardele de conduita etica si cele mai bune practici care trebuie urmate de membrii sai în acest Cod de practica. IFSA International cat si IFSA Romania îsi rezerva libertatea de a refuza sau retrage calitatea de membru unui solicitant care nu se conformeaza acestui cod de practica. 

1.1.3 Codul este conceput ca un instrument de autoreglementare pentru membri. Acesta stabileste principiile pe care trebuie sa le respecte în practicile lor sau în activitatile conexe si stabileste practicile acceptate în desfasurarea activitatii lor pe care le considera ca fiind în interesul clientilor lor si al publicului larg. Scopul sau este, de asemenea, de a promova cele mai înalte standarde de calitate, o mai mare consistenta si o întelegere mai profunda a modului în care opereaza industria. 

1.2 Obligatiile membrilor

1.2.1 Membrii se angajeaza sa onoreze Codul atât în ??spirit, cât si în litera: cu alte cuvinte, sa nu trateze prevederile acestuia ca obstacole care trebuie eludate prin ingeniozitate juridica. IFSA, în cautarea respectarii acestor standarde, va acorda, prin urmare, o atentie la fel de multa sau mai mare spiritului aratat consumatorului decât interpretarii literale a oricarei dispozitii specifice a acestor standarde. 

1.2.2 Membrii recunosc, pe lânga obligatia fata de clientii lor, o obligatie fata de publicul larg si fata de ceilalti membrii.   

1.2.3 Aceasta obligatie cuprinde utilizarea metodelor de vânzare care sunt în concordanta cu standarde ridicate de integritate, în promisiuni oneste si inteligibile, în performante care se potrivesc promisiunilor, în termeni care sunt corecti si echitabili si în produse sau servicii care corespund revendicarilor.   

1.2.4 Membrii nu trebuie sa copieze materialul unui alt membru sau al unei alte activitati, astfel încât sa existe confuzie între ei în ochii publicului. Membrii trebuie sa se abtina de la concurenta neloiala.

1.2.5 Membrii vor cauta sa actioneze corect si rezonabil în relatiile lor de afaceri si cu clientii. 

1.2.6 Membrii se angajeaza sa se asigure ca nu fac nimic care ar putea afecta imaginea publica a practicii Feng Shui sau a Asociatiei. Membrii sunt încurajati sa depuna eforturi pentru a spori statutul practicii Feng Shui. 

1.2.7 Membrii trebuie sa recunoasca faptul ca, în contextul prezentului cod, ei sunt în mod normal responsabili pentru orice actiune (inclusiv continutul publicitatii) întreprinse în numele lor de catre agentii lor de vânzari, agentiile lor, furnizorii lor de marketing direct si altii.   

1.3 Simbolul IFSA/ IFSA Romania „Sigiliul integritatii”

1.3.1.Asociatia Internationala Feng Shui a fost creata, printre altele, pentru a afisa o imagine autoritara, responsabila si consecventa pentru afaceri, alte organizatii si publicul larg.

Simbolul „Sigiliul integritatii” al Asociatiei este conceput pentru a transmite aceste functii.

Numai membrii pot utiliza simbolul si astfel îsi declara aderarea la standardele de excelenta si integritate ale Asociatiei.

 Membrii Asociatiei Internationale Feng Shui pot fi identificati din simbolul Asociatiei. În general, membrilor li se cere sa includa acest lucru în toate reclamele si comunicarile de vânzare.

 Prin utilizarea corecta si consecventa a simbolului, membrii îsi vor juca rolul în prezentarea industriei într-un mod profesional si ajutând-o sa fie mai bine înteleasa. Liniile directoare care urmeaza sunt menite sa asigure coerenta în utilizarea simbolului, astfel încât acesta sa fie întotdeauna distinct si lizibil.

 1.3.2 Instructiuni pentru utilizarea simbolului de catre membri

Simbolul poate fi utilizat pe materialele de papetarie, publicitate si materiale promotionale ale membrilor, precum si în targurile expozitionale. Utilizat în acest mod, simbolul declara calitatea de membru al asociatiei si identificarea cu obiectivele acesteia.

Acesta nu trebuie utilizat pe produse sau ambalaje sau în niciun fel care implica aprobarea de catre Asociatie a unui anumit produs.

Materialul pentru tiparire ar trebui sa fie pregatit folosind numai simbolul aprobat si culoarea oficiala pentru simbol, care este disponibila pentru membrii asociatiei.

1.3.3 Utilizarea simbolului în reclame / articole de papetarie

Atunci când este utilizat în reclame, simbolul confera serviciului membrului o marca de autoritate, bune practici si asigurarea responsabilitatii.

Simbolul poate fi utilizat în alte aplicatii, inclusiv pliante, pliante si cataloage.

Daca membrii doresc sa utilizeze simbolul în alte aplicatii decât cele mentionate mai sus sau daca au dubii cu privire la modul de utilizare corect, ar trebui sa consulte Asociatia.

1.4  OFERTE

1.4.1 Reguli generale - Reguli care se aplica tuturor canalelor / situatiilor

1.4.2 Prin oferta unui membru se întelege orice prezentare sau solicitare cu privire la bunuri sau servicii disponibile pentru furnizare de catre membru.

1.4.3 Reclama unui membru trebuie considerata în sensul sau cel mai larg, pentru a include orice forma de publicitate pentru bunuri, servicii sau facilitati, indiferent de suportul utilizat. 

1.4.4 Publicitatea membrilor trebuie sa fie legala, decenta, onesta si sincera. Fiecare reclama trebuie sa fie pregatita cu un simt cuvenit al responsabilitatii sociale si trebuie sa respecte principiile general acceptate ale concurentei loiale. Nicio reclama nu trebuie sa fie de natura sa afecteze încrederea publicului în publicitate în general si în marketingul direct, în special.

Reclamele nu ar trebui sa fie încadrate astfel încât sa exploateze superstitiosul sau sa se joace cu frica de a determina oamenii sa cumpere bunuri sau servicii.

 1.4.5 În calitate de agent de publicitate, un membru trebuie sa se exprime clar si fara ambiguitati, astfel încât respondentii sa stie exact ce li se ofera si ce anume se angajeaza atunci când raspund la o reclama. Reclama ar trebui, acolo unde este cazul, sa includa detalii exacte despre calitate, cantitate, aprovizionare, pret si conditiile comerciale, care s-ar aplica oricarui respondent.

1.4.6 Un membru nu trebuie sa emita o reclama înselatoare si nici sa ofere indicatii false sau înselatoare cu privire la pret, valoare sau cantitate.

1.4.7 Recunoscând statutul acordat membrilor prin apartenenta lor la asociatie, membrii sunt încurajati sa includa în cataloage sau materiale de promovare, împreuna cu simbolul asociatiei, o declaratie care sa ateste ca:

 „Aderam la Codul de bune practici al Asociatiei Internationale Feng Shui si ne angajam sa abordam orice reclamatie cu rapiditate si simpatie. Daca o reclamatie nu poate fi solutionata direct cu noi, oferim posibilitatea ca aceasta sa fie trimisa catre Asociatia Internationala Feng Shui sau catre Filiala sa din tara curenta a practicantului. sau * un organism industrial desemnat. "

Marturii

Nu se foloseste nicio marturie decât daca membrul este în masura sa-i dovedeasca autenticitatea. Nici o marturie  nu va fi utilizata, cu exceptia cazului în care a fost obtinuta mai întâi opinia autentica si informata a persoanei care o acorda. Laudarea unui produs nu trebuie sa apara între ghilimele decât daca sursa este identificata si verificata.

 1.5  SERVICIUL CLIENTI

Servicii

Membrii vor avea în permanenta scopul de a oferi servicii prompte si amabile pentru clienti dar isi pot rezerva dreptul de a-si selecta clientela.  

Întrebari si reclamatii

Membrii vor recunoaste ca multe reclamatii, atunci când sunt luate izolat, sunt minore în sine; dar acestea pot lua rapid proportii majore atunci când sunt asociate cu o serie de evenimente care implica esecul de a raspunde, promisiuni încalcate, asigurari vagi si o atitudine defensiva sau evaziva. Prin urmare, ocazional pot aparea reclamatii care provoaca un grad ridicat de frustrare, ducând la critici ale industriei. Acest lucru dauneaza imaginii publice a marketingului direct, se reflecta asupra calitatii bunurilor si serviciilor sale si este de natura sa aduca discreditarea Membrului si Asociatiei. Prin urmare, membrii ar trebui sa investigheze plângerile primite de la clienti sau în numele consumatorilor de la consilieri locali ai consumatorilor sau de la alti intermediari, pentru a le evalua validitatea. În cazul în care reclamatia este complexa sau nu poate fi tratata în mod adecvat în termen de 5 zile lucratoare de la primire, atunci ar trebui confirmata cu o indicatie a momentului în care se poate astepta un raspuns complet. În cazul în care se constata ca o plângere este justificata, membrii ar trebui sa o solutioneze rapid, eficient si cu amabilitate. Daca o plângere nu este justificata, membrul ar trebui sa explice politicos de ce. Înca o data, membrii sunt încurajati sa afiseze simbolul Asociatiei pe o astfel de corespondenta. În cazul în care clientul nu este înca multumit, membrul ar trebui sa îl informeze pe reclamant despre serviciul furnizat de IFSA. Membrii trebuie sa mentina un sistem adecvat de monitorizare a întrebarilor si reclamatiilor cu privire la bunurile si standardele lor de serviciu, astfel încât sa poata fi luate cu promptitudine masurile corective adecvate.

Rambursari

Un membru va returna toti banii platiti în avans de catre intimat la returnarea bunurilor si serviciilor reclamate:

(a) în cazul în care, din orice motiv, produsul sau serviciul nu este conform cu descrierea acestuia din oferta; sau

(b) în cazul în care intimatul si-a exprimat dorinta de a fi rambursat din cauza întârzierii nerezonabile în expedierea comenzii; sau

(c) în cazul în care membrul încalca în alt mod obligatiile sale legale sau contractuale.

 

 

Telefon


+40 767.907.719
Parteneri